FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Zwart-wit

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Jan de Boer

Aduarderzijl.

De weg van Garnwerd naar Ezinge meandert bij Aduarderzijl mee met het Reitdiep.

© Jan de Boer

Ezinge

Abelen kijken je aan langs de weg tussen het terpdorp Ezinge en de Allersmaborg in de streek Middag ten noorden van de stad Groningen.

© Jan de Boer

Aduarderzijl

Sluizencomplex bij Aduarderzijl, waar het Aduarderdiep uitmondt in het Reitdiep.

© H. Folkertsma

Boerderij

Boerderij op Makkum 3 te Boazum Anno 1965