FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Vervallen boten en schepen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Ike Roelfsema

Verleden en toekomst

Een scheepje verdwaald in herinneringen en een scheepje zeilend op de horizon van avontuur.

© Bauke Folkertsma

Museum ’t Fiskershúske in Moddergat

Deze vaart waarschijnlijk niet weer!