FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Torens en Uitkijktorens

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Jannie Dijkstra

Avonlicht bij Wierum aan de Waddenzee

© Jannie Dijkstra

Het historische kerkje van Wierum in de steigers.

© Jannie Dijkstra

Het historische kerkje van Wierum in de steigers.

© Annemarie Bergfeld

Vlieland, vuurtoren

De rode vuurtoren van Vlieland op het Vuurboetsduin

© Henk Haar

De Oldehove Leeuwarden

© Henk Boschma

watertoren

watertoren is nogal groen, wordt in het jaar 2019 schoongemaakt

© Henk Boschma

Vuurtoren Schiermonnikoog

Vuurtoren Schier

© Bauke Folkertsma

Zicht op haven en vuurtoren Harlingen

0 - 1 - 2