FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Terpen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Jan de Boer

Ezinge

Het terpdorp Ezinge in de streek Middag ten noorden van de stad Groningen. Bij het dorp zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw terpafgravingen verricht onder leiding van professor Van Giffen.

© Jan de Boer

Ezinge.

Het terpdorp Ezinge in de streek Middag ten noorden van de stad Groningen. Bij het dorp zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw terpafgravingen verricht onder leiding van professor Van Giffen.

© Bernard Veerman

Hegebeintum

Hegebeintum, historische kerk of de hoogste terp van Friesland

© Jannie Dijkstra

Kerk op de terp van Hegebeintum

Hegebeitum, Terpen, Kerk,

© Hendrik van Kampen

Kerk Achlum

© Bauke Folkertsma
© Bauke Folkertsma
© Bauke Folkertsma
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
0 - 1