FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Standbeelden

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Haar

beeld in de tuin keramiek museum Princessehof Leeuwarden

© Henk Haar

beeld in de tuin keramiek museum Princessehof Leeuwarden

© Henk Haar

Us Heit Gouverneursplein Leeuwarden

© Henk Boschma

beeld de Monnik Schiermonnikoog

beeld de Monnik in de Willemshof

© Kees Schram

Buste Gijsbert Japiks in Marinikerk te Bolsward

© Anke Visser

vrouwtje van Stavoren

de vrouwen van Stavoren

© Bauke Folkertsma

Standbeeld Schokland 1

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Henk Haar

versierde beeld van de Frisiaan op koningsdag

© Henk Haar

kaatsbeeld bij ingang van het kaatsveld

© Bernard Veerman

Bakhuizen

Bakhuizen, kunstwerk: "Vreemde Vogel" gemaakt van flessendoppen

© Bernard Veerman

beeld van Mata Hari

Leeuwarden, Voorstreek, beeld van Mata Hari

© Jannie Dijkstra

Houten kunstwerk bij het Streekmuseum- Volkssterrenwacht Burgum

Burgum, Sterrenwacht, Sterrenkunde.

© Bennie Katsma

Pieter Jelles Troelstra en de Oldehove