FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Stadsgrachten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Haar

boten in de winterstalling

Van Harinxmakanaal

© Bauke Folkertsma

Zicht op Harlingen

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6