FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Spiegeling

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Ike Roelfsema

Gouden Klei

De ondergaande zon legt een dun laagje goud op de vette rijke klei van de Waddenzee

© Ike Roelfsema

Nog heel even..........

De laatste gouden momenten..... De zon aarzelt nog even boven Ameland

© Ike Roelfsema

Wolken en water, onlosmakelijk verbonden

De stilte van het Wad, lage overdrijvende wolken, het licht dat altijd in beweging is.

© Ike Roelfsema

Laagtij bij de dijk van Wierum

Aan het Wad wisselen de kleuren per minuut. Aan het einde van de dag verdiepen deze kleuren zich.

© William Wissink

Bovenste Verlaat in Opsterlandse Compagnonsvaart, Appelscha

© Wilco Berga

De Overtuin in Oranjewoud

Sereen beeld in het park "De Overtuin" op een mistige najaarsochtend

© Wilco Berga

Verstilde reflectie

Een mistige ochtend aan het Pikmeer

© Ike Roelfsema

Weerspiegelingen

Reflecties. De Skuorre bij Ternaard

© Ike Roelfsema

Gouden Waddenlicht

Het gouden licht van de ondergaande zon bij de Skuorre, Ternaard

© Kees Schram

Interieur Martinikerk te Bolsward

0 - 1 - 2