FotoConnect

Foto's met het onderwerp Schapen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Ike Roelfsema

Schapen bij Moddergat

Schapen en wolken, Hollandser kan het bijna niet bij het prachtige Moddergat aan de Waddenzee

© Jannie Dijkstra

Kudde rondtrekkende Schoonebeker heideschapen.

Kudde rondtrekkende Schoonebeker heideschapen

© Jannie Dijkstra

Lekker in de schaduw onder de boom

Kudde rondtrekkende Schoonebeker heideschapen

© Jannie Dijkstra

Beetje nieuwsgierig.

Kudde rondtrekkende Schoonebeker heideschapen.

© Ike Roelfsema

Lunchtijd

Onlosmakelijk verbonden met het Friese dijklandschap; moeder en kinderen bij de Skuorre, Ternaard

© Ike Roelfsema

Nieuwsgierige dijkbewoners

Nieuwsgierig naar de mens achter de camera; moeder en kinderen bij de Skuorre, Ternaard

© Ike Roelfsema

Ouderlijk toezicht

Ouderlijk toezicht met uitzicht op het land achter de dijk bij de Skuorre, Ternaard

© Jannie Dijkstra

Even in de schaduw.

Burgum, Schapen, Weiland, Zomer.

0 - 1 - 2