FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Poorten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Haar

entree van de oude begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden, tevens joodse begraa

© Bernard Veerman

Woudsend

Woudsend, 't Ponkje. Voorheen kerk zonder toren, nu restaurant

© Bauke Folkertsma

Poortje naar de Museumhof aan de Kleine Oosterstraat in Dokkum

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen