FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Pleinen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Boschma

beeld de Monnik Schiermonnikoog

beeld de Monnik in de Willemshof

© Kees Schram

Fontein in Leewarden

© Kees Schram

Fontein van Sloten

© Bauke Folkertsma

Mooi aangelegd haventerrein Oost-Vlieland

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen