FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Plassen en Vennen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Kees Schram

Herfst in de bossen van Beetsterzwaag / Olterterp

© Henk Boschma

Westerplas Schiermonnikoog

uitzicht over de Westerplas

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
0 - 1