FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Nostalgie

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Jannie Dijkstra

Historische boom in park van Stania State.

© Jannie Dijkstra

Oude tuinmans woning.

Historische tuinmanswoning bij Heemstra State verscholen in historische bomen.

© Jannie Dijkstra

Historische vijver.

Mooie stukje natuur. Prachtige oude vijver in het mooie park van Heemstra State. Water groen van het vele eendenkroos.

© Bauke Folkertsma

Tsjerkebuorren in Metslawier

Aan het oude wasrek hangt een aantal merklappen i.v.m. een tentoonstelling in de kerk.

© Bauke Folkertsma

Interieur van de kerk Metslawier

De merklappen (traditioneel borduurwerk) zijn in de kerk tentoongesteld in de maanden april en mei 2018.

© Jannie Dijkstra

Oudkerker molen.

© Jannie Dijkstra

Paardendagen Garijp.

Friesland, Fries Paard, Paardendagen Garijp, Paarden keuring, Friese Sjees, Fries kostuum.

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Bauke Folkertsma
0 - 1 - 2 - 3