FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Monumenten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Kees Schram

Buste Gijsbert Japiks in Marinikerk te Bolsward

© Bernard Veerman

Miedum, Elfstedenbruggetje

Miedum, Elfstedenbrug/tegeltjesbrug

© Bernard Veerman

Miedum Elfstendenbruggetje

Miedum Elfstendenbruggetje/tegelbruggetje

© Jannie Dijkstra

De Aldtsjerker molen. Gebouwd in 1864.

Friesland, Aldtsjerk, Molen, Historisch, Landschap, Wandelen, Fietsen.

© Jannie Dijkstra

Mooi plaatje in Dokkum

Friesland, Dokkum, Molen, Stadsgezicht.

© Bauke Folkertsma

Monument De Stenen Man

De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen. (Bron: Wikipedia)

© Bauke Folkertsma

Detail Monument De Stenen Man

De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen. (Bron: Wikipedia)

© Bauke Folkertsma

Detail Monument De Stenen Man

De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen. (Bron: Wikipedia)

© Bauke Folkertsma

Detail Monument De Stenen Man

De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen. (Bron: Wikipedia)

© Bauke Folkertsma

Detail Monument De Stenen Man

De Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen. (Bron: Wikipedia)

© Bauke Folkertsma

Interesse in de geschiedenis van De Stenen man

© Kees Schram

Peilglas in Woudagemaal