FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Molens

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Bauke Folkertsma

Molen de Spinnekop bij Hemert onder Witmarsum

© Bauke Folkertsma

Molen de Spinnekop bij Hemert onder Witmarsum

© Bauke Folkertsma

Molen bij de haven van Joure en schiphuizen op de achtergrond

© H. Folkertsma

Zonsopkomst

Opkomende zon met Amerikaanse windmolen op achtergrond bij Boazum.

© Bauke Folkertsma

Molen nabij Easterein

© Jannie Dijkstra

Poldermolen De Olifant

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6