FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Middeleeuwse kerken

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Kees Schram

Broerekerk in Bolsward(2)

Verkrijgbaar in oorspronkelijke bestandsgrootte

© Ike Roelfsema

Het dorpje Wierum en de wattenhemel

Wierum, verstopt achter de dijk en beschermd door voorjaarswolken

© Jan de Boer

Ezinge

Het terpdorp Ezinge in de streek Middag ten noorden van de stad Groningen. Bij het dorp zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw terpafgravingen verricht onder leiding van professor Van Giffen.

© Ike Roelfsema

Het kerkje van Wierum

Uitzicht op de Mariakerk in Wierum vanuit Hantum

© Ike Roelfsema

Wierum verlicht

Het kleine dorpje Wierum licht op onder de lage zon op een kille februari dag.

© Jannie Dijkstra

Mariakerk

De eeuwenoude Mariakerk in Oentsjerk

© Jan de Boer

Ezinge.

Het terpdorp Ezinge in de streek Middag ten noorden van de stad Groningen. Bij het dorp zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw terpafgravingen verricht onder leiding van professor Van Giffen.