FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Kunstwerken

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Haar

beeld in de tuin keramiek museum Princessehof Leeuwarden

© Henk Haar

beeld in de tuin keramiek museum Princessehof Leeuwarden

© Henk Haar

protest tegen plastic gebruik in de wereld. Paard Prinsentuin Leeuwarden

Paard als protest tegen plastic gebruik

© Henk Haar

protest tegen plastic gebruik in de wereld. Paard Prinsentuin Leeuwarden

Paard als protest tegen plastic gebruik

© Henk Boschma

schaken Schiermonnikoog

Schaaktafel op de Willemshof. Nieuw sinds 13 oktober 2018. Schiermonnikoog is schaakeiland.

© Kees Schram

Fontein van Sloten

© Kees Schram

Fontein van Sloten (2)

© Kees Schram

Fontein in Workum

© Kees Schram

De Pauperfontein

Deze fontein reisde als protestfontein door Friesland. Ook in Beetsterzwaag geweest.

© Kees Schram

Fontein (2) in IJlst

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 1

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 2

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 3

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 4

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 5

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 6

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 7

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 8

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 9

© Bauke Folkertsma

The Colorfield Performance 10

0 - 1