FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Industriehavens

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Henk Haar

container opslag de zwette haven Leeuwarden

© Kees Schram

Schepen in haven Harlingen

© Kees Schram

Bedrijventerrein Drachten

Overslag Kijlstra