FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp IJsvlaktes

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Bauke Folkertsma

Goiingarypster Puollen in de winter

© Bauke Folkertsma

Zoutepoel bij Terherne in de winter

© Bauke Folkertsma

Winter in Lemmer