FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Gedenktekens

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Hendrik van Kampen
© Jannie Dijkstra

Oudkerker molen.

Oudkerker molen bij avondlicht.De molen is gebouwd in 1864.Monumenten nummer 35674.

© Jannie Dijkstra

Oudkerker molen.

Oudkerker molen bij avondlicht.De molen is gebouwd in 1864.Monumenten nummer 35674.

© Jannie Dijkstra

Historisch paardengraf in het mooie park van Heemstra State

© Bauke Folkertsma

Monument scheepsramp Moddergat

© Bauke Folkertsma

Gedenksteen in de muur van de hervormde kerk in Metslawier

De gedenksteen herinnert aan het feit dat in 1570 tijdens de zogenaamde allerheiligenvloed het water in de kerk een voet hoog heeft gestaan en dat er in de grietenij (gemeente) tijdens deze vloed 1801 mensen verdronken zijn..

© Bernard Veerman

Laaksum/Skarl

Laaksum/Skarl gedenkteken slag bij Warns 1345

© Willie van der Meer

Dokkum

Standbeeld van Bonifatius met op de achtergrond de Bonifatiuskapel.

© Bauke Folkertsma

Plaquette met verhaal achter de bouw van de Belvedere in Oranjewoud

© Bernard Veerman

Miedum, Elfstedenbruggetje

Miedum, Elfstedenbruggetje, "It Sil Heve"

© Bauke Folkertsma
© Bauke Folkertsma
© Bauke Folkertsma
0 - 1