FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Fonteinen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Kees Schram

Fontein in Leewarden

© Kees Schram

Fontein van Sloten

© Kees Schram

Fontein van Sloten (2)

© Kees Schram

Fontein in Workum

© Kees Schram

De Pauperfontein

Deze fontein reisde als protestfontein door Friesland. Ook in Beetsterzwaag geweest.

© Kees Schram

De 'bloemen' - fontein van IJlst

© Kees Schram

Fontein (2) in IJlst

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - IJlst

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - Harlingen

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - Franeker

© Bauke Folkertsma

11fountains - Sloten - Kievitfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Stavoren - De vis van Stavoren

© Bauke Folkertsma

11fountains - Hindeloopen - Levensboomfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Workum - De leeuwen van Workum

© Bauke Folkertsma

11fountains - Bolsward - De Vleermuisfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Sneek - Hoorn des Overvloeds

© Bauke Folkertsma

11fountains - Leeuwarden - Mistfontein Love

©

’Love’