FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Evenementen

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Kees Schram

Fontein van Sloten

© Bauke Folkertsma

Huldiging Maarten van der Weijden

Maarten van der Weijden wordt gehuldigd in Leeuwarden voor zijn elfstedenzwem-prestatie.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen. Russische windjammer Mir.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Tall ships

Tall ships in Harlingen.

© Jan de Boer

Leeuwarden

Brassband Speelt Wel uit Suwâld op het festival 'Grutsk', een activiteit in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.

© Jannie Dijkstra

Klavertje 3.

Friesland, Garijp, Paardendagen Garijp,Kllavertje 3, Friese Paarden, Friese Sjees, Fries Kostuum.

© Jannie Dijkstra

Friese Quadrille

Fryske Quadrille, Friese sjees, Folklore, Fries Kostuum, Traditie Friesland.

0 - 1 - 2