FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp Begraafplaatsen en Grafmonumenten

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Henk Haar

entree van de oude begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden, tevens joodse begraa

© Henk Haar

baarhuisje van de oude begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden,

© Henk Haar

baarhuisje van de oude begraafplaats Spanjaardslaan Leeuwarden,

© Henk Haar

graven op de begraafplaats Spanjaardslaan het joodse deel

© Henk Haar

graven op de begraafplaats Spanjaardslaan het joodse deel

© Henk Haar

graven op de begraafplaats Spanjaardslaan het joodse deel

© Hendrik van Kampen
© Hendrik van Kampen
© Jannie Dijkstra

Historisch paardengraf in het mooie park van Heemstra State

© Bernard Veerman

Ouwster-Nijega

Ouwster-Nijega, begraafplaats met klokkenstoel

0 - 1 - 2