FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's met het onderwerp 11Fountains Elfsteden

Hieronder ziet u een opsomming van onderwerpen. Deze onderwerpen zullen de komende tijd verder worden aangevuld met foto’s. Ook zullen er gaandeweg nog veel nieuwe onderwerpen worden toegevoegd.

© Bauke Folkertsma

IJsfontein Dokkum

© Kees Schram

Fontein in Leewarden

© Kees Schram

Fontein van Sloten

© Kees Schram

Fontein van Sloten (2)

© Kees Schram

Fontein in Workum

© Kees Schram

De Pauperfontein

Deze fontein reisde als protestfontein door Friesland. Ook in Beetsterzwaag geweest.

© Kees Schram

De 'bloemen' - fontein van IJlst

© Kees Schram

Fontein (2) in IJlst

© Bauke Folkertsma

De Markt in Dokkum nadert voltooiing

Binnenkort staat op de Markt in Dokkun de elfde stadsfontein in verband met het 11fountains project. in het kader van dit project krijgt Iedere Friese stad een eigen stadsfontein ter ere van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - IJlst

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - Harlingen

© Bauke Folkertsma

11-Fountains - Franeker

© Bauke Folkertsma

11fountains - Sloten - Kievitfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Stavoren - De vis van Stavoren

© Bauke Folkertsma

11fountains - Hindeloopen - Levensboomfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Workum - De leeuwen van Workum

© Bauke Folkertsma

11fountains - Bolsward - De Vleermuisfontein

© Bauke Folkertsma

11fountains - Sneek - Hoorn des Overvloeds

© Bauke Folkertsma

11fountains - Leeuwarden - Mistfontein Love

0 - 1