FotoConnect, Fotobemiddelingsservice en startpunt voor regiopromotie!

Foto's gemaakt door Bennie Katsma

© Bennie Katsma

Mata Hariplein / Groot Schavernek

© Bennie Katsma

Willemskade

© Bennie Katsma

Ark van Noach en ... de Achmeatoren

© Bennie Katsma

Gezicht vanuit de Tweebaksmarkt op (ex) Fries Museum en St. Bonifatiuskerk

© Bennie Katsma

Binnenpark St. Anthony Gasthuis

© Bennie Katsma

Grote Kerkstraat

© Bennie Katsma

Grote Kerkstraat

© Bennie Katsma

Pieter Jelles Troelstra en de Oldehove

© Bennie Katsma

Oud wapen / gevel ornament Leeuwarden 1567

© Bennie Katsma

Molen

© Bennie Katsma

Molen bij de ijsbaan

© Bennie Katsma

Boerderij Haersma State aan het West

© Bennie Katsma

Boerderij in het Paradyske

© Bennie Katsma

Boerderij Haersma State aan het West

© Bennie Katsma

Blokhuispoort

Blokhuispoort vanuit de Achmeatoren

© Bennie Katsma

Leeuwarden

Vanuit de Achmeatoren: Blokhuispoort, Provinciehuis en Rabo-koepel ...

© Bennie Katsma

Mata Hari beeldje aan de Kelders

© Bennie Katsma

Stads Weeshuis (a/h Jacobijnerkerkhof)

© Bennie Katsma

nabij Jacobijnerkerkhof

© Bennie Katsma

Achmeatoren

0 - 1